Algemene richtlijnen voor de gasten

o Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.

o Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

o Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.

o Speelparadijs Okido kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.

o Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

o Was bij binnenkomst grondig je handen met desinfectiemiddel.

o Was na het toiletbezoek grondig je handen met water en zeep.

o Onze voorkeur gaat uit naar contactloos betalen (pin of mobiel)

o Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van speelparadijs Okido en/of de geldende 1,5 meter regels van de overheid dan kan de toegang tot het speelparadijs worden ontzegd. Schade die het speelparadijs lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Controlegesprek

Er moet worden gevraagd en bevestigd worden (bij reservering en bij entree) door onze medewerkers of een bezoek risico’s oplevert. (Ziekteverschijnselen Corona-klachten)

Ouders en begeleiders mogen niet mee in de speeltoestellen.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.